ΓΡΙΦΟΣ: Οι πίτσες...

 Γρίφος...

 Σχολιάστε και δώστε τη δική σας λύση...