Πόσο ζυγίζουν όλα μαζί;

Λαγός, γάτα και σκύλος...
Παρατηρώντας την παραπάνω εικόνα μπορείτε να βρείτε πόσο ζυγίζουν όλα μαζί τα ζώα;

Λύση

Παρατηρώ ότι,

2 λαγοί, 2 γάτες και 2 σκύλοι ζυγίζουν: 10+20+24=54Kg

Άρα,

1 λαγός, 1 γάτα και 1 σκύλος ζυγίζουν: 54:2=27Kg