Η παραβολή!

ΠαραβολήΟ Χριστός και ανεβαίνει πάνω σε μια πέτρα για να κάνει το κήρυγμά του. Κόσμος πολύς περιμένει κρεμασμένος από τα χείλη του Μεσσία!

- Ψι ίσον χι στο τετράγωνο, λέει ο Χριστός και κατεβαίνει από την πέτρα...

Ο κόσμος μένει άγαλμα, όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους μέχρι που ένας μαθητής του τον ρωτάει:

- Δάσκαλε... τι είναι αυτό που είπες;

- Παραβολή τέκνον μου!