Ρατσιστικά φαινόμενα στη Χώρα της Γεωμετρίας!

Η οικογένεια!!!
Το ότι είναι διαφορετικός δεν τον κάνει κακό άνθρωπο, εεε... κακό σχήμα ήθελα να πω...