ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ: Κάθε πράγμα στην ώρα του...

 Λουκρητία...

 001 puzle

ΠΗΓΗ: http://www.silviaziche.com/una-cosa-alla-volta-2