«Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί...»

Για την απομνημόνευση των πρώτων λίγων δεκαδικών ψηφίων του αριθμού π έχουν επινοηθεί διάφοροι μνημονικοί κανόνες, ανάμεσά τους και η παρακάτω φράση, με την οποία μπορεί να θυμάται κάποιος τα πρώτα 23 ψηφία του π:

Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.

Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης της φράσης αυτής αντιστοιχεί σε καθένα από τα διαδοχικά ψηφία του αριθμού π≈3.1415926535897932384626.

pi

Για την Ιστορία: Οι 6 πρώτες λέξεις του παραπάνω επιγράμματος  αποδίδονται στον Πλάτωνα, ενώ τις υπόλοιπες 17 συνέταξε,  αριστοτεχνικά, ο  Νικόλαος Ι.  Χατζηδάκης (1872 – 1942).

Ο Ν. Χατζηδάκης, γιός του  διακεκριμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη  Χατζηδάκη, ήταν επίσης διακεκριμένος Καθηγητής  Μαθηματικών του Π.Α. (κυρίως στον τομέα της Διαφορικής Γεωμετρίας), αλλά και λογοτέχνης  (με το ψευδώνυμο "Ζέφυρος βραδυνός") με καταγωγή από το χωριό Μύρθιο στα νότια του Ν. Ρεθύμνης.

Περισσότερα: Παγκόσμια ημέρα της σταθεράς π...